Všeobecné obchodní podmínky online CRM systému Siarem.cz

 1. Provozovatelem online CRM systému Siarem.cz je firma GOOD ONE s.r.o., IČ 26380609, Tylova 25, Plzeň. (dále jen provozovatel)
 2. Uživatelem Siarem je firma, podnikající subjekt, která používá CRM systém výhradně pro své vnitropodnikové účely. Pro správu zaměstnanců, zákazníků, externích obchodních zástupců, produktů a objednávek a další funkce dle objednané konfigurace. (dále jen zákazník)
 3. Služba je on-line software spravovaný u tarifů “Zatím stačí” a “Beru všechno” provozovatelem a u tarifu “Kápo” zákazníkem.
 4. Licenční práva jsou udělována provozovatelem zákazníkovi na provozování systému pro vlastní vnitropodnikovou potřebu formou předplatného.
 5. Kopírovací práva jsou výhradně v držení provozovatele.
 6. Zákazníkům všech tarifů je výslovně zakázáno do kódu jakkoliv zasahovat, přepisovat, umožňovat vstup do systému třetím osobám (dalším firmám). Zákazník nesmí software šířit, kopírovat ať již bezplatně či za úplatu.
 7. Předplatné je u tarifů “Zatím stačí” a “Beru všechno” možné na měsíc, čtvrtletí, nebo klouzavý rok. U tarifu “Kápo” je na dobu neurčitou.
 8. Výpovědní lhůta je rovna době zvoleného předplatného. Pro upřesnění: skončením předplatného a neposláním další platby ze strany zákazníka provozovateli služba zaniká.
 9. Neprodloužením předplatného bude služba pozastavena a přejde do ukončovacího režimu na dobu 30 dní. V tomto režimu lze ještě služby obnovit pomocí technického zásahu provozovatele.
 10. Obnovení služby z ukončovacího režimu, bude-li technicky možné, je zpoplatněno jednorázovou částkou 1500,- Kč bez DPH.
 11. Po uplynutí ukončovacího režimu budou soubory systému z domény zákazníka smazány.
 12. Databáze systému je archivována dle zvoleného tarifu ještě 7 nebo 30 dní. V tomto období lze systém stále ještě obnovit na poslední známý stav. Obnovení siarem ze zálohy databáze po ukončovacím režimu je zpoplatněno jednorázovou částkou 3500,- Kč bez DPH.
 13. Zákazník má nárok na provoz služby pod vlastní doménou II. nebo III. úrovně.
 14. Provozovatel zřídí každému zákazníkovi technicky oddělenou kopii on-line softwaru Siarem kvůli vyšší bezpečnosti. Každý zákazník tak získá de-facto hosting pro online software Siarem.
 15. Provozovatel zřídí každému zákazníkovi samotnou databázi napojenou na jeho software Siarem.
Aktualizováno 23. 7. 2018