Chci CRM
Kontaktujte nás


Všeobecné obchodní podmínky

 1. Na provozu online CRM systému Siarem.cz se podílí firmy GOOD ONE s.r.o, IČ 26380609, Tylova 25, Plzeň (dále jen provozovatel 1) a firma Ebenit s.r.o., IČ 06350186, Ve Svahu 349/12 Červený Hrádek, Plzeň (dále jen provozovatel 2).
 2. Technickou správu systému zajišťuje provozovatel 2.
 3. Prodej systému zajišťuje provozovatel 1.
 4. Uživatelem Siarem je firma , podnikající subjekt, která používá CRM systém výhradně pro své vnitropodnikové účely. Pro správu zákazníků, zaměstnanců, externích obchodních zástupců, produktů, skladů a objednávek a další funkce dle objednané konfigurace (dále jen zákazník).
 5. Služba je on-line software provozovaný na technických prostředcích provozovatele 2.
 6. Licenční práva jsou udělována provozovatelem zákazníkovi na provozování systému pro vlastní vnitropodnikovou potřebu. Zákazník nesmí udělovat vstup do systému dalším firmám ani zdarma, ani za poplatek. Výjimku tvoří externí dodavatelé (obchodní zástupci, distributoři, technici, účetní apod.), kteří mohou být samostatnými podnikateli s vlastním IČ z pohledu živnostenského zákona, avšak navenek vystupují pod stejnou firmou zákazníka a jednají jeho jménem, v jeho prospěch.
 7. Licence zdarma je omezena počtem záznamů v databázi dle aktuální nabídky. Překročením počtu záznamů klientem dojde k aktivaci vyššího tarifu. Vyšší tarif se začne účtovat od následujícího kalendářího měsíce, ve kterém došlo k překročení počtu záznamů. Nezvolí-li zákazník sám v našem e-shopu formu předplatného, bude automaticky zařazen do měsíční formy plateb. Platbu lze zvolit také čtvrtletně či ročně s odpovídající zvýhodněnou sazbou.
 8. Výpovědní lhůta je rovna době zvoleného předplatného. Pro upřesnění: skončením předplatného a neposláním další platby ani po 2. výzvě k platbě služba zaniká, respektive dojde k omezení maximálního počtu záznamů v databázi na tarif "zdarma".
 9. Neprodloužením předplatného a přechodem do tarifu Zdarma, bude možné v 30 denní lhůtě obnovit smazané záznamy nad rozsah služby Zdarma pomocí technického zásahu provozovatele za jednorázový poplatek 1500,- Kč bez DPH.
 10. Po uplynutí této 30 denní lhůty budou data smazána.
 11. Zákazník má nárok na provoz služby pod vlastní doménou II. nebo III. úrovně přesměrováním DNS záznámů na servery provozovatele.
 12. Provozovatel zřídí každému zákazníkovi technicky oddělenou kopii on-line softwaru Siarem kvůli vyšší bezpečnosti. Každý zákazník tak získá de-facto hosting pro online software Siarem.
 13. Provozovatel zřídí každému zákazníkovi samotnou databázi napojenou na jeho software Siarem.
Aktualizováno 18. 4. 2019
Zpět