Digitální archiv dokumentů

DMS = Document management system. Snad ani není třeba překládat význam této zkratky. Jednou z možností, jak archiv dokladů využijete je v případě velké personální agendy, kdy Vám Vaši spolupracovníci často předkládají doklady k proplacení za firemní nákupy. Např. obchodní zástupci předkládají 1x měsíčně na firemní poradě účtenky za hotely apod. Nemusíte čekat, až doklad přivezou. Naskenují ho a přiřadí mu status ke schválení. 

STATUS_IS__APP_RUNNING