CRM systém


Co je vlastně CRM? Volný překlad zní Řízení vztahů se zákazníky.


Moderní je komunikovat. V širším smyslu je to styl zákaznicky orientovaného managementu. Od vedení firmy, všech procesů ve firmě a také výběrem produktů konče vše se zřetelem na udržování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky.
V užším a všeobecně vnímaném smyslu je pod zkratkou CRM myšlen databázový systém obsluhujícím zejména kartotéku zákazníků a dále všech dalších komponent točících se kolem zákazníka. Tedy produkty a služby, historie objednávek zákazníka a jeho faktur, obchodní zástupci či technici, historie kontaktů s klientem atd.

 

STATUS_IS__APP_RUNNING