CRM - napojení na bankovní účet a kontrola došlých plateb

Proces automatizace pokračuje. Jakmile je vyhotovena zákazníkovi výzva k úhradě, Siarem začne kontrolovat Váš bankovní účet Fio a hledat variabilní symbol a částku. Dorazí-li peníze, vystaví za Vás daňový doklad / fakturu a sám ho zašle zákazníkovi.

STATUS_IS__APP_RUNNING