Třídění dokumentů - faktury sem, pracovní smlouvy zase jinam

Dokumenty rozdělíte do svých složek - pracovní smlouvy, dodavatelské smlouvy apod.

Staré dokumenty, které nadále ze zákona nemusíte uchovávat v papírové podobě můžete skartovat a ušetříte náklady na skladovací prostory.

STATUS_IS__APP_RUNNING